WERK in uitvoering 

Waardevol, Energiek en Rendabel Kampereiland

Dit is de website van WERK, het project dat Kampereiland weer Waardevol, Energiek en Rendabel maakt. 

Waarom WERK?


Kampereiland zit op slot. Het gebied boert achteruit en de leefbaarheid staat onder druk. 

Het onderhoud aan terpen en panden is achterstallig, het kenmerkende en unieke van de streek verdwijnt en de biodiversiteit is sterk afgenomen. Er is geen goede relatie met de stad Kampen. 

 

De vragen van de toekomst blijven onbeantwoord; hoe kunnen we inzetten op een duurzame landbouw en energievoorziening, een rijke natuur, kunnen we werken aan waterveiligheid en het behoud van het erfgoed dat Kampereiland zo kenmerkt? Het lukt nu al nauwelijks om het hoofd boven water te houden. 

 

Kampereiland - en daaronder het hele pachtgebied van Kampen dus ook delen van de Mandjeswaard, de Pieper en Melm -  zijn al te lang een melkkoe voor de stad. Van alle pachtgelden komt te weinig terug als investering.

 

Met de eigenaar, de stad Kampen en de rentmeester, die de opdracht heeft het gebied te exploiteren hebben we 'n stevig gesprek over de eenzijdige relatie. 

 

Want laten we eerlijk zijn, bij gebiedsontwikkeling gaat het om heel wat meer dan het pachtsysteem en de landbouw. Leefbaarheid, erfgoed, waterveiligheid, natuur en landschap, recreatie en toerisme, allemaal onderwerpen die belangrijk zijn maar heel lang zijn verwaarloosd.

 

Om verder te komen pakken we al die onderwerpen samen. we beschouwen Kampereiland als één landgoed, als het ‘landgoed van Kampen’.

 

En daarom zeiden Streekbelangen en de Pachtersbond gezamenlijk: wij gaan aan de slag met de dingen die we werkelijk willen en die ertoe doen. Met steun van de Provincie, de gemeente en de Stadserven BV, heeft de projectgroep WERK een ontwikkelingsvisie voor Kampereiland opgesteld.

WERK in uitvoering, hier te downloaden. 

 

Wilt u een papieren kopie ontvangen, een mail naar [email protected] volstaat.

WERKproces

WERK is uitgevoerd door een projectgroep bestaande uit burgers en boeren, mannen en vrouwen, jong en ouder. Voorzitter is Bert van der Kolk. Onder leiding van Jaap Starkenburg, directeur van IJssellandschap en Gerard Hendrix (HX) is vanaf maart 2019 het plan tot stand gekomen.
Tijdens die periode vonden gebiedsbijeenkomsten plaats bij Ons Erf, is er een bezoek gebracht aan IJsselllandschap en heeft een groep deskundigen Kampereiland bezocht en haar (duidelijke) mening gegeven over het gebied en de opgaven waar het voor staat.
 
In vier werkgroepen maakten we daarna een uitwerking van de thema's identiteit, sociaal-maatschappelijk, natuur & landbouw en beheer.
 
In de tussentijd hebben we de gemeente en de rentmeester op de hoogte gehouden van het proces en iets verteld over de inhoud.
 
En net toen we iedereen op Kampereiland wilden vragen in te stemmen met het plan kwam de Coronacrisis en ging een geplande oploop niet door.
 
Hoe verder? Zie het WERKnieuws