Ondertussen 3

Het wordt eentonig. Want de inzet voor WERK wil maar niet goed op gang komen. De plannen zijn er en de eerste kleine bijeenkomsten maar het is zoals bij veel besturen, verenigingen, stichtingen, je moet elkaar toch kunnen zien en  live spreken om inspiratie te krijgen. Wordt dus nog steeds vervolgd. 

12 september 2021

Ondertussen 2

Het gaat nog wel langzaam in deze Coronatijd. Maar, WERK gaat wel door. Deze dagen spreken we de nieuwe rentmeester en verwachten te kunnen starten met een paar projecten. De tijd van we-moeten-het-even-rustig-aan-doen is voorbij. Wordt vervolgd.

8 maart 2021

Ondertussen 1

Het gaat langzaam in deze Coronatijd. Maar, we hebben met de RvC van Stadserven gesproken, we maken een afspraak met het college en de raad, we werken een aantal projecten uit en dinsdag 30 juni organiseren we de bijeenkomst waar we de opdracht vanuit de IJsselkaravaan bespreken. U bent van harte welkom.

18 juni 2020

Iedereen krijgt het rapport in de bus

Dit weekend verspreidt de werkgroep het rapport WERK in uitvoering op Kampereiland. Met het verzoek te reageren op wat we hebben opgeschreven en waar we mee bezig gaan. Laat u horen.
NB als het rapport niet heeft gehad of wilt krijgen, neem contact op.

8 mei 2020

WERK afspraken

Gisteren in de projectgroep afgesproken om steun te zoeken voor de visie die we opstelden. Bovendien werken we vier voorstellen uit tot uitvoerbare projecten. Als de corona straks weer normaal contact toelaat hebben we voorstellen op de plank liggen.

1 mei 2020

We WERKen verder 

De foto straalt het misschien niet direct uit, maar na een paar weken Corona-stilte zijn we (op afstand) weer aan 't WERK gegaan. Kort overlegd en volgende week weer wat meer actie.
Het was jammer dat we net toen we de visie klaar hadden niet iedereen konden mobiliseren. Maar we komen weer op gang.

23 april 2020

Stil

Het was stil op Kampereiland. 

Corona-stil, Goede Vrijdag stil. 

Vrijdag dus, om 'n uur of vier of vijf. 

Druk op de Friese Straatweg, 

dwars door het eiland. 

Geen begin en geen einde. 

Maar verder, vrouw met hond en man? 

En nog een bekende die de hond uitliet. 

In een heel, heel leeg landschap 

Koeien op een kluitje, wachtend op een beurt, 

of net uitgemolken. 

Eén grasland al gemaaid, ‘n akkerland net ingezaaid. 

Alles is uitzicht, 

zicht op Kampen, de brug en de randen. 

Leeg land met de eilandboeren en 

koeboeren, rood met zwartbont vee. 

Alle schakeringen van gebruik, 

aan de buitenkant is het te zien. 

Aan het Noorddiep vissers, 

mannen met tattoos. 

Alsof er geen anderhalve meter bestaat. 

De paasbloemen zijn op, 

pinksterbloemen staan er al. 

Maar vooral gras.

10 april 2020

Het vervolg

Vanaf 30 maart 2020 is deze website in de lucht. Spannend. Zeker nu mensen andere zorgen hebben en we niet bijeen kunnen komen. Toch houden we de planning aan die we ons voor Corona  hadden voorgesteld.
Hoe we iedereen op Kampereiland aan het woord kunnen laten, dat weten we nog niet precies. Moet wel gebeuren want WERK gaat 'in uitvoering'. Daarvoor hebben we iedereen nodig: de gemeente, Stadserven en anderen. Meer later.

30 maart 2020

Sterrenhemel

Als de Corona  niet was uitgebroken hadden we de identiteit van Kampereiland nog beter in beeld gekregen. Dat zou gebeurd zijn als onderdeel van de IJsselkaravaan. Een kunstenaar en een landschapsarchitect hadden een  presentatie voorbereid over hoe zij het gebied zagen en bewoners zouden hun verhaal vertellen.
Een tipje van de sluier: Heidi Linck,  kunstenaar, beschreef Kampereiland als een sterrenhemel. Zie haar schetstekening.
Dat is veelbelovend.

24 maart 2020