Colofon

Kampereiland.nl is de site waarop we (voorlopig) WERK laten zien; het project dat Kampereiland weer Waardevol, Energiek en Rendabel moet maken.

De site is gemaakt door Gerard Hendrix (HX) in opdracht van de projectgroep WERK.

Foto's: Jennie Schrijver, Heidi Link, Gerard Hendrix

Auteursrecht
Alle afbeeldingen op Kampereiland.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt door anderen. Staat er een tekst of afbeelding op deze website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wilt u dit dan melden via [email protected]

De informatie op de website Kampereiland.nl is samengesteld met de grootst mogelijke zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. Mts van der Kolk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie, diensten of anderszins langs elektronische weg. WERK aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

[email protected]
www.kampereiland.nl

maart 2020